Weblog

Welkom, op deze website kunt u lezen over ons gezin: Jasper en Lisa. Lisa is geboren met Spina Bifida (open-rug), zit in een rolstoel. Fotografie is een hobby, die kunt u hier volgens evenals andere leuke projecten rond huis, auto e.d.

Als u op een artikel wilt reageren kan dat: Contact-pagina

Als u de foto's wilt bekijken of grote formaat o ze wilt downloaden dan kan dat via Flickr\jjbstolk

 

Oplossing voor cloud spam

De afgelopen dagen vliegen 2 koolmees ouders hard heen en weer naar het vogelhokje aan de schuur. We hebben vandaag voorzichtig gekeken en er lijken 4 jonkies in te zitten. Met het mooie weer van vandaag was het een prima gelegenheid om wat foto's te maken.Koolmees

Koolmees Jonkies

Koolmees

Koolmees

Lisa heeft afgelopen week meegedaan aan een rolstoelvaardigheidstraining. Dit om haar meer vertrouwen, handigheid en zelfstandigheid te geven in/met haar rosltoel. Dit was de eerste training van meerdere.

 

Voor de aansturing van o.a. een zonnescherm wilde ik in Domoticz kunnen gebruik maken van de lichtsterkte. Na wat zoeken kwam ik uit bij een simpele lux meter welke voor Arduino en RaspberyyPI gebruikt kan worden: BH1750FVI. Deze heb ik via ebay gekocht (€1,49). Na 2 weken geduld is deze bezorgd, het betreft een simpel bordje. Deze heb ik vervolgens met kabeltje gesoldeerd op de PIN's van de RPI volgens deze website: http://www.raspberrypi-spy.co.uk/2015/03/bh1750fvi-i2c-digital-light-intensity-sensor/

Hierna kon ik met het python script wat ook op die website staat gelijk al de lux meter uitlezen, dit script werkt mooi als demo maar praktisch was het niet. Het zit in een loop en blijft de lux stand doorgeven totdat je het script onderbreekt. Ik gebruik Domoticz voor de aansturing van domotica apparatuur en wilde deze lux waardes in de software kunnen gebruiken voor metingen en vergelijkingen. Er is geen rechtstreekse ondersteuning voor deze  BH1750FVI sensor maar je kan Domiticz sensors ook vullen met info door een post te doen. Om de lux waarde's te kunnen opslaan heb ik 2 virtual LUX devices aangeaakt. Waarom 2? Ik wil de lux waarde van 2 moment kunnen vergelijken. Hiermee kan je voorkomen dat je je zonnescherm in of uit doet omdat er alleen een wolk voor de zon zit ofzo. Deze virtual device's heb ik LUX1 en LUX2 genoemd, daarna heb ik van beide sensors het ID genoteerd uit het device overzicht.

domitcz-lux1

 

Vervolgens heb ik met de info uit deze wiki pagina van Domoticz (http://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_API/JSON_URL%27s) de juiste URL samengesteld om de gegevens te kunnen posten. Deze heb ik aangevuld met de juiste paramaters om als curl cmd te kunnen uitvoeren:

Voorbeeld, met onderstaan command wordt lux sensor met id 7 geupdate met de waarde 700.

curl -s -i -H "Accept: application/json" "http://127.0.0.1:80/json.htm?type=command&param=udevice&idx=7&svalue=700"

Als je dit test dan krijg je een Ok melding terug, als je een fout krijgt loop dan voor je device ID na.

 

Deze informatie heb ik gecombineerd met het eerder gevonden python script. Dit script heb ik aangepast zodat de loop eruit is gehaald, daarna heb ik  een stuk code toegevoegd waarmee ik het CURL commando samen stel met de waarde uit de lux meter. Daarna wordt er een post uitgevoerd. Het is niet de mooiste oplossing maar het werkt wel goed. Dit script heb ik 2x gemaakt, 1x voor LUX1 en 1x voor LUX2 device's in domoticz. Dit script staat onderaan deze pagina.

 

Beide script heb ik vervolgens in de system crontab toegevoegd door de crontab te openen met sudo crontab -e

*/4 * * * * python /home/pi/lux1.py

*/4 * * * * sleep 120 && python /home/pi/lux2.py

 

Beide scripts worden om de 4 minuten uitgevoerd maar voordat het 2e script wordt uitgevoerd wordt er eerst 2 minuten gewacht, hierdoor worden beide LUX devices elke 4 minuten geupdate met een verschil van 2 minuten. Dit verschil kan weer worden gebruikt voor lux vergelijkingen. Als je de script dan enige tijd hebt lopen krijg je mooie grafieken.

domitcz-lux2

Script:

#!/usr/bin/python

#--------------------------------------

#    ___  ___  _ ____          

#   / _ \/ _ \(_) __/__  __ __ 

#  / , _/ ___/ /\ \/ _ \/ // / 

# /_/|_/_/  /_/___/ .__/\_, /  

#                /_/   /___/   

#

#           bh1750.py

#  Read data from a digital light sensor.

#

# Author : Matt Hawkins

# Date   : 15/04/2015

#

# http://www.raspberrypi-spy.co.uk/

#

#--------------------------------------

import smbus

import time

import os

# Define some constants from the datasheet

 

DEVICE     = 0x23 # Default device I2C address

 

POWER_DOWN = 0x00 # No active state

POWER_ON   = 0x01 # Power on

RESET      = 0x07 # Reset data register value

 

# Start measurement at 4lx resolution. Time typically 16ms.

CONTINUOUS_LOW_RES_MODE = 0x13

# Start measurement at 1lx resolution. Time typically 120ms

CONTINUOUS_HIGH_RES_MODE_1 = 0x10

# Start measurement at 0.5lx resolution. Time typically 120ms

CONTINUOUS_HIGH_RES_MODE_2 = 0x11

# Start measurement at 1lx resolution. Time typically 120ms

# Device is automatically set to Power Down after measurement.

ONE_TIME_HIGH_RES_MODE_1 = 0x20

# Start measurement at 0.5lx resolution. Time typically 120ms

# Device is automatically set to Power Down after measurement.

ONE_TIME_HIGH_RES_MODE_2 = 0x21

# Start measurement at 1lx resolution. Time typically 120ms

# Device is automatically set to Power Down after measurement.

ONE_TIME_LOW_RES_MODE = 0x23

 

#bus = smbus.SMBus(0) # Rev 1 Pi uses 0

bus = smbus.SMBus(1)  # Rev 2 Pi uses 1

 

def convertToNumber(data):

  # Simple function to convert 2 bytes of data

  # into a decimal number

  return ((data[1] + (256 * data[0])) / 1.2)

 

def readLight(addr=DEVICE):

  data = bus.read_i2c_block_data(addr,ONE_TIME_HIGH_RES_MODE_1)

  return convertToNumber(data)

 

def main():

 

 

  #while True:

    print "Light Level : " + str(readLight()) + " lx"

  #  time.sleep(0.5)

cu1 = 'curl -s -i -H "Accept: application/json" "http://127.0.0.1:80/json.htm?type=command&param=udevice&idx=7&svalue='

cu2 = str(readLight())

cu3 = '"'

cu = cu1 + cu2 +  cu3

# retvalue = os.system('curl -s -i -H "Accept: application/json" "http://127.0.0.1:80/json.htm?type=command&param=udevice&idx=7&svalue=700"')

retvalue = os.system(cu)

print retvalue  

if __name__=="__main__":

   main()

 

 

Start van het revalidatietraject

 

Dinsdag (24-3) is het revalidatietraject gestart met een afspraak bij de psycholoog. De afspraken zijn nog niet volledig ingepland omdat Lisa met enige spoed er tussen is gezet. Lisa moet iedere week 2 keer naar Haren Beatrixoord en zal dan minimaal 3 maanden een intensief therapie schema volgen. Gemiddeld een half uur per afspraak, zwemmen kost natuurlijk meer tijd met aan en uitkleden.

 

De afspraken zijn ongeveer als volgt:

2x fysiotherapie per week

2x ergotherapie per week

1x hydrotherapie per week

1x per twee weken psycholoog. 

Tussen de afspraken door heeft ze pauzes dus al met al zijn we toch heel wat uurtjes onderweg. Het zijn niet alleen de afspraken die intensief zijn maar Lisa's leven staat (weer) op zijn kop, tijd missen op school, niet kunnen spelen, heen en weer rijden naar Haren e.d. Dit alles heeft ook veel invloed in het hoofd van Lisa. Maar we zijn positief en hopen dat Lisa na dit traject weer medicijn en pijnvrij zal zijn. 

 

Een soort medicijn (spierverslapper) heeft ze sinds vorige week dinsdag niet meer en dat scheelt haar al enorm in energie. 27-3 is ze voor het eerst dit jaar een hele dag naar school geweest! Ze kon het goed volhouden, en was niet uitgeput uit school. 

 

We willen iedereen langs deze weg bedanken voor het medeleven, dit waarderen we heel erg. Lisa geniet van de post, dat is altijd een leuke afleiding. Alle kaarten hangen in de kamer. 

 

Dan hebben we natuurlijk ook nog een zoon. Afgelopen week hebben we het intake gesprek gehad op het Gomarus College voor hem en volgend jaar gaat hij naar Groningen! Kleine jongentjes worden (heel hard) groot. We zijn trots op Jasper dat hij zoveel bereikt heeft, en bidden dat hij ook op het Gomarus emotioneel verder groeit en lekker in zijn vel zit op het middelbaar onderwijs. Ook voor hem valt het niet altijd mee dat het thuis bij tijd en wijle zo onrustig is.

Groeten Johan, Margrietha Jasper en Lisa

Vandaag zijn we met Lisa weer naar het UMCG geweest. We hadden een afspraak om de verdere behandeling van Lisa's klachten door te nemen, we hadden de belofte dat er vandaag knopen door gehakt zouden worden. Dat is ook gebeurd (deels), Lisa moet bij/via Beatrixoord (Haren) een revalidatietraject gaan volgen.

Er bestond ook een gedachte dat er een operatie nodig zou zijn aan Lisa's rug/ruggenmerg om daar verklevingen/vergroeien weg te halen. Dit zou een zware, operatie zijn met vele risico's (ook op bijvoorbeeld verergering van Lisa's uitval qua zenuwen e.d.). Deze operatie is dus niet van toepassing en zou geen verlichting van de pijn geven. 

Lisa's lichaam is hard gegroeid en het lijkt zo te zijn dat door deze groei en andere nog niet duidelijk oorzaken ze nu veel pijn klachten heeft. Zoveel dat zelfs ze alleen kan functioneren met maximale dosering paracetamol en diclofinac, en zelfs dan is het nodig om tramadol erbij te geven om haar enigszins pijnvrij te krijgen. Kortom serieuze klachten maar helaas nog geen duidelijke bron of oorzaak. Ook krijgt ze zenuw en spierontspanners, deze middelen ‘werken’ goed op de pijn/steek in haar been maar geven ook nadelige klachten zoals vermoeidheid en ‘zakken’ door polsen tijdens het kruipen.

 

De neuroloog heeft meteen contact opgenomen met Beatrixoord (revalidatiearts) en die belde gelukkig vanmiddag al om e.e.a. door te nemen. Het is de bedoeling dat Lisa daar eerst intensief begeleid word om pijnvrij en medicijnvrij te worden. Lisa wordt gezien door een multidisciplinaire team (revalidatie arts, fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog) in Beatrixoord Haren. Ze zal daar worden bekeken en besproken, daarna zal er een plan gemaakt moeten worden met welke methode, therapie e.d. er behandeld zal worden, ook zal er dan bepaald moeten worden of er een deel van de behandeling door de huidige fysiotherapeut en ergotherapeut een deel van de behandeling kunnen overnemen of dat alles via Beatrixoord zal gaan. 

We weten nog niet veel maar wat wel duidelijk is dat dit een lang proces zal zijn, mede omdat oorzaak, behandeling en gevolg nog niet helemaal duidelijk zijn. Hopelijk zal de oorzaak van deze klachten dan ook duidelijk worden. Voor Lisa (en Margrietha) zullen dit vele ritten naar Haren zijn, gezien het feit dat we waarschijnlijk over maanden praten en niet weken is het duidelijk dat dit voor ons hele gezin een zware periode zal zijn. Op dit moment bidden we dat deze behandeling de juiste is en dat Lisa gedragen mag worden in deze behandeling.

 

We zijn erg blij en dankbaar voor alle gebeden, kaarten, appjes, berichtjes e.d. Ze worden erg gewaardeerd!

Johan, Margrietha, Jasper en Lisa

 

Stil mijn ziel wees stil,
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds
Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen
Opwekking 717