Weblog

Welkom, op deze website kunt u lezen over ons gezin: Jasper en Lisa. Lisa is geboren met Spina Bifida (open-rug), zit in een rolstoel. Fotografie is een hobby, die kunt u hier volgens evenals andere leuke projecten rond huis, auto e.d.

Als u op een artikel wilt reageren kan dat: Contact-pagina

Als u de foto's wilt bekijken of grote formaat o ze wilt downloaden dan kan dat via Flickr\jjbstolk

 

Oplossing voor cloud spam

Om mee te beginnen; Iedereen bedankt voor de kaarten, cadeaus, telefoontjes, berichten enz. toen Lisa in het ziekenhuis lag maar ook nu nog.

Lisa is van 30 januari tot en met  13 februari in het UMCG opgenomen geweest. Ze hebben daar met picoprep ("schoonmaakmiddel" voor de darmen), veel water en laxeermiddel de darmen van Lisa leeg kunnen maken. Ze had al maanden buikpijn, met darmen die zo verstopt zijn is dat ook niet vreemd. Haar darmen zijn nu weer leeg en daarmee zijn bij Lisa de klachten hard minder geworden. Ze is weer een stuk opgewerkt, vrolijker en levenslustiger. De pijn en concentratie klachten zijn ook bijna over maar dat kunnen we pas echt goed zien na de vakantie als school weer begint.
Nu zijn we nog bezig met de juiste dosering laxeermiddel, maar gelukkig is het vakantie en hebben we daar alle tijd voor. Lisa heeft het jaren een te lage dosering laxeermiddel gekregen, hierdoor raakten de darmen steeds meer verstopt.

In het ziekenhuis werd Lisa nog verrast met een droomdeken. Dit is een prachtige mooie quilt/deken die zieke kinderen krijgen.
Als kinderen chronisch ziek zijn en niet 'normaal' mee kunnen doen in de maatschappij, of als ze vaak in het ziekenhuis liggen kunnen ze zo'n deken krijgen. En wat voor een, een prachtige mooie roze/gele deken met allemaal blokken met daarin jurkjes. Prachtig! Lisa (en wij ook) zijn er erg blij mee.

Voorlopig kan Lisa (en Jasper) weer bijkomen tijdens de vakantie en kunnen we volgende week weer naar school en hopelijk zal alles daar ook goed blijven gaat.

We wachten nu nog op een oproep voor de operatie aan haar klompvoet, dit zal waarschijnlijk in Maart of April zijn.

 

Lisa met haar droomdeken

Sinds afgelopen weekend hebben we een gezellig kat genaamd Pookie. Hij is ongeveer een half jaar oud, gezellig, aanhankelijk, makkelijk met de kinderen. Kortom een welkome uitbreiding waar we veel plezier van hopen te hebben!

En we noemen hem PookyPookie


Zoals velen van jullie weten dat Lisa al maanden met haar gezondheid tobt. Dit is ongeveer 9 á 10 maanden geleden begonnen, veel pijn, blaasontstekingen, andere klachten. School prestaties die steeds verder achteruit gingen, energie niveau steeds verder omlaag. Na menig ziekenhuisbezoek en een aantal missers van artsen in het UMCG was er eindelijk de afspraak dat er een opname zou komen. Afgelopen woensdag is ze opgenomen, daar heeft de kinderarts een observatie en meerdere onderzoeken gestart; ontlasting onderzoek, urine, maag-lever-darm arts in consult, een multidisciplinair team waar een (onderwijs) pedagogisch medewerker, psycholoog en kinderarts bij zijn. De kinderarts gaf aan dat ze niet de verwachting had dat er iets uit zou komen maar er moest een begin zijn.

Maar gelukkig kwam vrijdagmiddag de maag-darm-lever (mdl) arts langs. Hij constateerde dat Lisa's darmen helemaal vol zitten, de poging die enkele weken geleden is gedaan (en volgens de arts geslaagd) om de darmen te legen is dus totaal niet gelukt. Hiervoor krijgt ze nu 2x per dag een zakje picoprep, dit om de ontlasting eruit te krijgen en 3x per dag fluimucil bij veel mensen bekend als hoestdrank maar voor haar als oplosser van de ontlasting aan de darmwand. Bij dit alles moet ze 4 liter water drinken, omdat die erg lastig is heeft Lisa nu een maagsonde waardoor water en andere dingen doorgevoerd kunnen worden. Dit proces kan wel tot 10 dagen duren. Je merkt dat dit voor Lisa zwaar is (denk het maar in, volle darmen en dan 4 liter vocht erbij), ze moet veel vaker gekatheteriseerd en verschoond worden maar die zou wel een heel duidelijke oorzaak kunnen zijn van veel klachten.

Vooraf hadden we niet direct veel verwachtingen maar we zijn gelukkig en dankbaar dat er nu al iets is gevonden en dat we hiermee aan de slag kunnen. Het zal nog zwaar worden de komende dagen maar we gaan ervanuit dat dit het begin van het einde van Lisa's problemen is.

Nu maar bidden dat dit effect heeft!


Zowel post als bezoek is erg welkom.
Margrietha is via mobiel\mail bereikbaar.
Lisa Stolk
Afd. M4, Kamer 7
Postbus 30001
9700RB, Groningen

In mijn vorige blog (http://www.stolk.eu/index.php/blg/projecten/5336-domotica-het-begin) had ik al e.e.a. geschreven over wat ik wilde doen met de DomotiGa software. Inmiddels heb ik de setup draaien en ben 
ik bezig met instellen van de verder wensen, ideeen enz. maar heb ook een beschrijving gemaakt hoe ik de installatie heb gedaan zodat anderen hier eventueel ook iets mee kunnen doen.


Mijn setup:
Raspberry PI model B (oude revisie met 256MB RAM)
8GB Transcend SD kaart
RFXcomm RFXtrx433 USB transceiver (http://www.domotica-shop.nl/RFXCOM-c-333.html)
Iiyama Prolite T2250MTS Monitor met touchscreen en audio (met DVI-HDM verloop)
Diverse schakelaars en stopcontacten van KlikAan KlikUit
Tenvis JPT3815W IP Camera

Met deze setup wil ik mijn DomotiGa software installeren op de RPI, voor eenvoudige bediening (naast de KaKu schakelaars) heb ik het touchscreen.
Op een later moment wil ik de input van de Tenvis ip camera ook betrekken in de setup en een LCD scherm (http://www.bitwizard.nl/catalog/product_info.php?products_id=123) voor status melding voor als het grote scherm uit staat. Maar goed eerst de installatie maar starten om de basis setup in te richten.

Image met Raspbian
Ik ben begonnen met een image waarop de Domotiga, gambas2 software al actief is. En deze kan je downloaden vanaf http://tickett.wordpress.com/2012/08/16/raspbian-wheezy-gambas2-domotiga/ of vanaf deze download via Dropbox http://db.tt/tvIYa26M 
Zet deze met win32diskimager op een SD kaart van minimaal 2GB.
Wachtwoorden:
Shell login: pi
Shell password: raspberry
Mysql root password: raspberry

Als je nu boot vanaf SD kaart dan kom je in het raspi-config menu voor je.

deze opties heb ik uitgevoerd
Expand rootfs  - Om de complete ruimte van 2GB naar 8GB te vergroten.
set locale  - Voeg hier de volgende locale toe nl-NL.UTF en en_US.UTF-8, zet de default locale op en_US
set timezone - Zet de tijdzone op Europe \ Amsterdam
SSH  - Zet de SSH server aan voor SSH toegang van buiten af.
Update  - Voor de volledigeheid heb ik nog een update software uitgevoerd.

Met een 'sudo reboot' wordt de RPI herstart en tijdens de boot wordt de opslag ruimte vergroot naar de 8GB

Apache2 meldingen
Tijdens het opstarten komt er een melding van Apache2 over een libphp5filter welke niet geladen kan worden en een melding dat de hostname niet gevonden kan worden.
Deze module kan je installeren met 'sudo apt-get install apache2 php5 libapache2-mod-php5 php5-xmlrpc' wordt de ontbrekende module geinstalleerd.

De melding van de hostname kan je oplossen door in de hosts file de dns naam van je RPI te zetten: 'sudo nano /etc/hosts' en voeg dan of bewerk de regel met 127.0.0.1 zodat jou RPI gegevens daar komen te staan. Bij mij staat hij als volgt: 127.0.0.1 raspberrypi.interndomein.local raspberrypi

Als je nu de RPI hetstart zal Apache2 geen meldingen meer geven

Midnight Commander
Persoonlijk gebruik ik als fileexplorer graag Midnight Commander, deze installeer je met 'apt-get install mc'

Update
Hierna heb ik alle pakketten laten updaten naar de laatste versie
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Zet nu een grote pot koffie aangezien deze update een paar uur duurt.

Audio
Omdat ik geen HDMI audio kan gebruiken moest ik de RPI forceren om de analoge uitgang te gebruiken.
Dit heb ik gedaan met 'sudo amixer cset numid=3 1' (Het laatste cijfer geeft de uitgang aan (0=auto, 1=analog, 2=hdmi).
De audio testen kan met deze stappen:
sudo wget http://www.freespecialeffects.co.uk/soundfx/sirens/police_s.wav  (Audio bestand ophalen)
sudo aplay police_s.wav (Audio bestand afspelen).

GUI instellen
Voordat je begint is het handig om zeker te weten dan je via SSH kan inloggen. Met 'ifconfig' kan je je IP nakijken en met Putty (http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html) kan je SSH sessie opzetten naar je RPI.
Start nu de raspi config met 'sudo raspi-config'En zet de boot_behaivior op desktop.
Als je nu de RPI herstart zal de grafische omgeving van LXDe geladen worden.
Als je geluk hebt wordt je schermresolutie gelijk goed neergezet, als je zwarte balken, een knipperend scherm e.d. hebt zal je aan de slag moeten gaan met de config.txt. Als je helemaal geen beeld hebt kun je via SSH ook inloggen en de config.txt aanpassen.

In de config.txt staat veel instellingen die worden gebruikt tijdens het booten, je kan er o.a. de scherm configuratie doen, met 'sudo nano /boot/config.txt' kan je de config.txt openen.
Voor alle instellingen en parametersmoet je  http://elinux.org/RPiconfig doornemen.

Bij mij werkte het scherm niet gelijk goed, mede doordat ik een DVI scherm met verloop op de HDMI poort kon de RPI niet de juiste gegevens uitlezen en moet ik de config handmatig instellen.
Met deze instellingen in de config.txt heb ik mijn scherm ingesteld op 1080p 60Hz

framebuffer_width=1920
framebuffer_height=1080
hdmi_ignore_edid=0xa5000080
hdmi_force_hotplug=1
hdmi_drive=1
hdmi_group=2
hdmi_mode=82

Als je nu boot kom je in de grafisch omgeving en hiervoor wordt LXDE gebruikt.

VNC
Persoonlijk vind ik het makkelijk om vanaf een andere plek via VNC remote op de RPI te kunnen werken. Met 'sudo apt-get install tightvncserver' installeer je de VNC server
Na de installatie kan je  VNC Server starten met 'vncserver :1', je moet nu eenmalig een wachtwoord invullen voor verbindingen vanaf een client.
Als je nu vanaf je PC een VNC viewer opent naar het IP of de hostname van je RPI gevolgd door :1 dan kan je inloggen, er wordt dan een nieuwe X sessie geopend, je neemt dus niet het scherm over zoals je met Windows mogelijk gewend bent.

Om VNC automatisch te laten starten met de boot van de RPI kan je deze handleiding volgen: http://myraspberrypiexperience.blogspot.co.uk/2012/08/start-vnc-automatically.html

DomotiGa snelkoppeling.
Als je nu DomotiGa wil starten dan moet je die via de LXTerminal doen met './domotiga/DomotiGa.gambas' omdat dit wat handiger te maken kan je een snelkoppeling in het menu maken, op de desktop en eventueel ook automatisch laten starten.

Open een terminal venster en voer deze stappen uit:
cd /usr/share/applications/   (In deze map maak je .desktop bestanden die worden gebruikt voor de snelkoppelingen in menu e.d.)

Maak een nieuw bestand aan en zet onderstaande inhoud erin "sudo nano domotiga.desktop'

Inhoud bestand:

[Desktop Entry]
 Encoding=UTF-8
 Name= DomotiGa
 Comment= Domotiga openen
 Exec=lxterminal --command "./home/pi/domotiga/DomotiGa.gambas"
 Icon=/home/pi/domotiga/icons/logo.png
 MimeType=text/plain
 Terminal=false
 Type=Application
 MimeType=text/plain
 Categories=Accessories

Kopieer dit bestand nu naar de desktop en naar de autostart map. Hiermee komt er een snelkoppeling op het bureaublad te staan en wordt DomotiGa automatisch gestart als de RPI boot.

ln -s /usr/share/applications/domotiga.desktop ~/Desktop/
ln -s /usr/share/applications/domotiga.desktop ~/.config/autostart/

Je kan nu de DomotiGa software openen en gebruiken.

Verdere info over de .desktop bestanden kan je vinden op :
http://linux.koolsolutions.com/2009/09/11/howto-place-programs-on-lxde-desktop/
https://wiki.archlinux.org/index.php/LXDE#Autostart_Programs

Web Clients

Om de DomotiGa ook via webclients beschikaar te maken moet je deze handleiding volgen: http://www.domotiga.nl/projects/domotiga/wiki/Clients en  http://www.domotiga.nl/projects/domotiga/wiki/Install_Optional#Apache-install
Ik heb de domotiga en de iphone webclient geinstalleerd, daarna beide websites voor intern gekopieerd en via de htaccess ingesteld dat de interne website met IP bepekring alleen intern werken en de externe website werken met wachtwoord en deze zijn dan ook extern te gebruiken.

Touschscreen
Om de touch functie van mijn Iiyama scherm te gebruiken hoefde ik alleen de USB stekker in de RPI te steken en daarna werd deze als herkend als HID input en werkt het gelijk goed.

RFXCom

Als laatste heb ik mijn RFXCom 433 aangesloten, omdat er al een seriele driver in deze distro zit hoef je niets te installeren en kan je hem gelijk gebruiken in DomotiGa.
Bij het menu Tools -> Serieele Port Gebruikt kon ik zien dat poort ttyUSB0, actief was maar nog nog geen gekoppeld device.  Daarna ben ik naar menu Instellingen -> interface-> RFXCom -> RFXCom transceivers RFXTRX gegaan. Daar heb ik de module geactiveerd, en de juiste seriele poort ingevuld.
Na opslaan is de RFX geactiveerd.
Als je dan bij Instellingen -> Algemeen de optie Auto Device Create aanzet dan worden automatisch apparaten toegevoegd die worden gezien in de 433mhz frequentie. Als ik mijn KlikAan KlikUit apparaten schakel dan worden ze gelijk aan DomotiGa toegevoegd. Wel moet je daarna per schakelaar instellen of het een schakel of dim apparaat is e.d.

Hiermee heb een werkende DomotiGa server met een RFXCom 433 module op je Raspberry PI.

domotiga

Fijne feestdagen!